VMPA HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS


Het beheer van de financiele middelen van een afdeling of werkgroep vraagt een minimum aan adminstratie en opvolging. VMPA vzw will de lokale penningmeesters hierbij helpen en stelt een handleiding ter beschikking waarin haarfijn wordt uitgelegd wat van hen wordt verwacht. We stellen ook nog een rekenblad ter beschikking dat kan helpen bij het werk. Om dit te bekomen gebruikt het contactformulier.

Ophalen Handleiding