VOOR LOKALE BESTUREN VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

 

Elke vereniging en zeker een vzw met meerdere afdelingen en werkgroepen heeft nood aan een minimum van interne organisatie. De wetgever heeft met dit doel reeds in 1921 voorgeschreven aan welke eisen een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moet voldoen en welke formaliteiten er vervuld moeten worden. De wet werd aangepast in 2002. Vrij recent is daar de wetgeving op het vrijwilligerswerk bijgekomen (2006).

Bovendien voorzien de statuten dat er een huishoudelijk reglement moet opgesteld worden zodat alle leden van de vereniging op de hoogte zijn van de regels en afspraken die gemaakt worden om het geheel goed te laten functioneren. VMPA vzw beschikt over een Vademecum en een Handleiding voor penningmeesters. Beide zijn op aanvraag beschikbaar in een gedrukte versie, op CD-Rom of kunnen van de website gedownload worden. Ook alle formulieren die in de administratie van VMPA vzw gebruikt worden, kunnen van de website gedownload worden. Sommige bestanden zijn in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen heeft u een geschikt programma nodig. Dat kunt u gratis hieronder ophalen:

.DOWNLOAD ACROBAT READER OPHALEN

Het Vademecum bestaat uit een reglement en een aantal bijlagen zoals een uittreksel uit de statuten, het subsidiereglement van de Provincie Antwerpen en een Model van alle formulieren.

VMPA heeft eveneens een Handleiding voor Penningmeesters van Afdelingen en Werkgroepen, vergezeld van enkele voorbeelden en een praktische toepassing in Windows Excel(r).